Informatie

 

Volkstuindersvereniging Blokweer bestaat nu, anno 2022, alweer 65 jaar en telt rond 110 meerderjarige leden. Veel zijn al behoorlijk op leeftijd, maar de tendens is dat er "jongere" leden bij komen. Met jongere wordt bedoeld 40-60 jarigen.

Wat ook opvalt is dat het aandeel van vrouwelijke tuinders toeneemt.

Naast actieve leden zijn er ook nog een aantal rustende leden.

Echter, iedereen heeft maar één doel ... zijn eigen producten telen, lekker buiten bezig zijn, al naar behoefte een sociaal praatje aangaan, kennis en ervaringen met elkaar delen, of juist van de landelijke rust genieten op een luie stoel na gedane arbeid.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om dit te bevorderen en pacht daarvoor grond aan de Molensingel van de gemeente Alblasserdam om het vervolgens door te verhuren aan de leden.

Om alles in goede banen te leiden zijn er regels nodig en uit de praktijk blijkt dat dit ook nodig is. Een vaak gehoorde opmerking bij een terechtwijzing door het bestuur is, dat de leden "het niet wisten". Wellicht dat de informatie zoals te vinden op deze site kan bijdragen tot het vergroten van die kennis om misverstanden te voorkomen.

En bedenk dat leden van de tuincommissie zelf tuinders zijn. Zij doen niets anders dan een lid eraan herinneren welke verplichtingen hij/zij naar de vereniging heeft. Het bestuur handelt vervolgens weer vanuit regels, opgelegd door de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Dus het is een gezamenlijk streven de tuinen op orde te krijgen c.q. houden.

In ieder geval heerst er op de tuinen een prettige sfeer en als je er eenmaal bent vergeet je alle tijd. Het is deze beleving die je zal proeven in je eigen geteelde producten, mits ook goed verzorgd en gevoed uiteraard.

Echter, er mislukt wel eens wat! Maar . . .  ook dát hoort er bij.😉

 

Mocht je overwegen een tuin te willen huren (mits nog vrij), lees dan de te volgen procedure op

"tuinen huren en kosten/Opzeggen/Mutatie".