Aanvraag bouwvergunning

 

Aangezien er nogal eens wat vragen zijn omtrent het bouwen van objecten en waar wél of géén vergunning voor nodig is, hierbij de procedure nog eens uitgelegd.

 

Aanvraag:

Voor alle objecten (schuren, kassen, afvalbakken of andere bouwwerken) die je op de tuin nieuw wilt bouwen of wilt vervangen, dient ingevuld en opgemaakt te worden:

  1. een bouwaanvraagformulier* (vergeet niet om deze ook te ondertekenen);
  2. een eenvoudige plattegrond van je tuin (twee-dimensionaal) met de plaatsing van het object daarin getekend, incl. afmetingen;
  3. een bouwtekening van het te bouwen object met afmetingen (hoogte, breedte en diepte); 
  4. evt. foto('s) van de aan jouw grenzende tuin waar het object moet komen.

Dit alles moet ingeleverd worden bij de secretaris.

Dat kan via email van de secretaris of door de het in de brievenbus te deponeren naast de toegangsdeur van de tuinwinkel, mits het toegangshek open is.

 

*Je vindt het betreffende bouwaanvraagformulier onderaan deze pagina. Deze kun je downloaden en uitprinten, óf is op te vragen bij de secretaris, maar is ook aanwezig in de tuinwinkel.

Een bouwaanvraag dient te geschieden conform artikel 24a. van het huishoudelijke reglement. Lees deze vooral m.b.t. de details, alvorens je een aanvraag indient.

 

Ingeval van een berging mag de vloeroppervlak (maximaal) 6 m2 bedragen. Groter dan 6 m2 wordt niet in behandeling genomen. Voor een broeikas geldt een maximale oppervlakte van 10 m2.

Vervolg:

Het bestuur beslist of de vergunning:

  • wordt toegekend, dit kost niets;
  • wordt afgewezen; of
  • moet worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Een door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid te verlenen omgevingsvergunning is zéker nodig als het te bouwen object hoger is dan 1 meter! De totale kosten voor een dergelijke vergunning bedragen ongeveer €.150,00.

 

Als je dus een broeibak of dergelijke wilt maken van 110 cm hoog levert het wellicht €.150,00 voordeel op als je het bouwplan herziet en een hoogte van 100 cm aanhoudt.


Opmerking: Tijdelijke opstallen, (bijv. tunnelkassen, voor tomaten-paprika-pepers) mogen gedurende de periode van

1 maart tot 1 november blijven staan. Daarna (het folie) weer opbergen in aparte opbergplaats.

Ook voor tijdelijke opstallen moet een schriftelijke vergunning aangevraagd worden. Hiervoor worden alleen administratiekosten van de vereniging in rekening gebracht.


Inschrijfformulier Bouwaanvraag
PDF – 94,2 KB 600 downloads