Lidmaatschap

 

Aanmeldingsprocedure:

Algemene Ledenvergadering:

  • Eenmaal per jaar vindt er (meestal) in februari de Algemene Ledenvergadering plaats. Hiervoor krijg je een uitnodiging via het jaarlijkse clubblad "De Tuinier", welke tevens de jaaroverzichten en notulen van de vorige jaarvergadering bevat. Het is altijd fijn als daar zoveel mogelijk leden bij aanwezig zijn i.v.m. eventueel te nemen besluiten. 

Gezamenlijke inkoop:

  • De vereniging biedt leden de mogelijkheid gebruik te maken van gezamenlijke inkoop van zaden, meststoffen, potgrond en hulpmaterialen. Door gezamenlijke inkoop krijg een lid korting op de producten. Lees hier meer over bij "Tuinwinkel".

Verplichtingen:

  • Viermaal per jaar (zie "Home" voor de data) moeten de wallen (ook binnenwallen) worden gemaaid. Het onderhoud en schoonhouden van de gezamenlijke tuinpaden valt hier ook onder. Tevens moeten eenmaal per jaar de sloten en greppels schoongemaakt/gebaggerd worden. 
  • Hierop wordt gecontroleerd (zie artikel 26 huishoudelijk reglement voor meer details). Bij niet nakoming volgt er een geldboete en in het ergste geval op termijn royement. 
  • Ieder lid is verplicht zich voor tenminste 2 uur per jaar beschikbaar te stellen voor werkzaamheden in het belang van de vereniging. Meer details hierover, zie artikel 27 van het huishoudelijk reglement.

Opzegging:

Het lidmaatschap eindigt door:

  • overlijden van het lid;
  • schriftelijke opzegging;
  • royement.

Schriftelijke opzegging moet worden gedaan vóór 30 november met inachtneming van een termijn van één maand.

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, ga dan naar de pagina Tuin huren en kosten/Opzegging/Mutatie om het Mutatieformulier te downloaden en verdere instructies te lezen.

(Voor meer details over schorsing en ontzetting zie artikel 19 van het huishoudelijk reglement.